Bayan Section: Ramzan K Umomi Bayanaat

 
 
 


S.No Bayan Name Section Of Bayan Date Hits
 21  Roz-e-Qiyamat ALLAH K Arsh K Sae May 7 Loag  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 14, 2017  Download | Listen | (107)
 22  Khulasa Para 20  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 14, 2017  Download | Listen | (63)
 23  Sub Say Qeemti Jhaiz  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 13, 2017  Download | Listen | (125)
 24  Khulasa Para 19  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 13, 2017  Download | Listen | (56)
 25  Sub Say Behtreen Sadqa  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 12, 2017  Download | Listen | (100)
 26  Khulasa Para 18  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 12, 2017  Download | Listen | (63)
 27  Masjid Ke Adaab  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 11, 2017  Download | Listen | (81)
 28  Khulasa Para 17  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 11, 2017  Download | Listen | (51)
 29  Khulasa Para 16  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 10, 2017  Download | Listen | (65)
 30  Khulasa Para 14  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 08, 2017  Download | Listen | (78)
 31  Khulasa Para 13  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 07, 2017  Download | Listen | (67)
 32  Dil ALLAH Ki Muhabbat Say Khali Q?  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 06, 2017  Download | Listen | (82)
 33  Khulasa Para 10  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 04, 2017  Download | Listen | (107)
 34  Qiyamat Ke Din Quran Ki Sifarish  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 03, 2017  Download | Listen | (131)
 35  Khulasa Para#9  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 03, 2017  Download | Listen | (94)
 36  Jummay Ke Din Ke Amaal  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 02, 2017  Download | Listen | (101)
 37  Khulasa Para#7  Ramzan K Umomi Bayanaat  June 01, 2017  Download | Listen | (97)
 38  Rozay Ki Ahmiat (Maulana Syed Rehan Sahb D.B)  Ramzan K Umomi Bayanaat  May 31, 2017  Download | Listen | (129)
 39  Rozay Ke Mufsidaat  Ramzan K Umomi Bayanaat  May 31, 2017  Download | Listen | (89)
 40  Khulasa Para#6  Ramzan K Umomi Bayanaat  May 31, 2017  Download | Listen | (78)
 
<< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>