Khutbat-e-Jumma

 
 
 


ALLAH Say Ghafil Karnay Wali Har Cheez Par Lanat Hai ALLAH Ka Dihaan Rakho Allah Tumhari Hifazat Karega     


    

Jab Sawal Karo To Allah Sy Karo  ALLAH k Siwa Koi Kisi Ko Nafa Nuqsan Nahi Pohncha Sakta  


ALLAH Ko Pukaro ALLAH Ki Madad Sabr Ke Sath Gunahoon Ki Zindagi K Sath...  

 

 

Surah Naas Ka Tarjuma Or Tashreeh       

           
Surah Ikhlas Ka Tarjuma Or Tashreeh