Bayan Section: Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)

 
 
 
Qirat of Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db).

S.No Bayan Name Section Of Bayan Date Hits
 1  002 Surat Aal-E-Imran  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  November 11, 2014  Download | Listen | (4422)
 2  001 Sura Al-Baqarah  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  August 20, 2014  Download | Listen | (4435)
 3  071 Sura Nooh  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  June 18, 2014  Download | Listen | (4423)
 4  073 Sura Muzammil.mp3  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  June 18, 2014  Download | Listen | (4414)
 5  017 Sura Bani-Israeel  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  June 17, 2014  Download | Listen | (4414)
 6  056 Sura Waqiya  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  June 14, 2014  Download | Listen | (4424)
 7  112 Sura Ikhlas  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  June 14, 2014  Download | Listen | (4435)
 8  077 Sure-Mursalaat  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  June 09, 2014  Download | Listen | (4412)
 9  Mehfil-e-Husne Qirat  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  May 04, 2014  Download | Listen | (4417)
 10  036 Surah-e-Yaseen  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  July 13, 2013  Download | Listen | (4449)
 11  055 Surah-e-Rehman  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  April 01, 2013  Download | Listen | (4419)
 12  076 Sura-AlInsan  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  August 19, 2012  Download | Listen | (4414)
 13  069 Sura Haqqah  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4414)
 14  068 Sura Qalam  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4413)
 15  067 Sura Mulk  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4426)
 16  070 Sura Ma'arij  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4411)
 17  072 Sura Jinn  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4416)
 18  073 Sura Muzzammil  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4417)
 19  074 Sura Muddassir  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4415)
 20  075 Sura Qiyamah  Hazrat Maulana Manzoor Yousuf Sahab (Db)  September 22, 2011  Download | Listen | (4414)
 
<< Previous | 1 | 2 | Next >>