S.No Bayan Name Section Of Bayan Date Hits
 381  Ahl E Ilm Ki Touheen Se Bachiye  Mufeed Or Mukatasir  November 24, 2015  Download | Listen | (4420)
 382  Islam Mein Insaniyat Ka Ehtiram  Mufeed Or Mukatasir  November 24, 2015  Download | Listen | (4414)
 383  Islah E Muashra Ka Aik Eham Usool  Mufeed Or Mukatasir  November 24, 2015  Download | Listen | (4415)
 384  Hirz, Laaluch Aur Tam'a Ki TabahKarian  Dars-e-Hadees  November 24, 2015  Download | Listen | (4412)
 385  Islami Biradri Aur Us Ki Tabahi K Asbaab  Sunday Biyannat  November 22, 2015  Download | Listen | (4411)
 386  Musalman Ki Izzat Ki Hifazat Ki Jae  Dars-e-Hadees  November 22, 2015  Download | Listen | (4414)
 387  3 Qisim K Aadmi ALLAH Ki Rehmat Say Mehroom  Dars-e-Hadees  November 21, 2015  Download | Listen | (4412)
 388  Mujay Mayray Rub Nay 9 Batoun Ka Hukum Dia  Friday Biyannat  November 20, 2015  Download | Listen | (4412)
 389  Momin Dhoka Nahi Khaya Kerta  Dars-e-Quran  November 17, 2015  Download | Listen | (4412)
 390  Baraadran-e-Yousuf Ki Miser May Pehli Aamad  Dars-e-Quran  November 16, 2015  Download | Listen | (4412)
 391  Pooray Pooray Islam May Dakhil Hojao  Sunday Biyannat  November 15, 2015  Download | Listen | (4413)
 392  Waldain Ki Wafat K Baad Un K 5 Huqooq  Dars-e-Hadees  November 15, 2015  Download | Listen | (4414)
 393  5 Cheezoun Ko 5 Cheezoun Say Pehlay Ghaneemat Jano  Dars-e-Hadees  November 14, 2015  Download | Listen | (4411)
 394  Kasrat E Istaghfar Ke Fazail  Friday Biyannat  November 12, 2015  Download | Listen | (4417)
 395  Qahat Say Bachnay Ki 2 Tadabeer  Dars-e-Quran  November 10, 2015  Download | Listen | (4412)
 396  Hazrat Yousuf Alaihissalam Ko Izzat Milna  Dars-e-Quran  November 09, 2015  Download | Listen | (4411)
 397  Murdon Ko Esaal E Sawab Karna Un Ki Nijat Ka Zariya  Dars-e-Hadees  November 08, 2015  Download | Listen | (4412)
 398  3 Chezein Jis Qaum Mein Hon Tou Uska Zinda Rehna Behtar Hai  Sunday Biyannat  November 08, 2015  Download | Listen | (4412)
 399  Deen Par Chalney Walon Ki Qurbaniyan (Hazrat Ammar Bin Yasir رضی اللہ عنہ)  Dars-e-Quran  November 07, 2015  Download | Listen | (4413)
 400  Riyakari Bhi Shirk Hai  Friday Biyannat  November 06, 2015  Download | Listen | (4411)
 
<< Previous | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Next >>