S.No Bayan Name Section Of Bayan Date Hits
 1  Khatre Ki Waqt Ki Duaein  Sunday Biyannat  May 24, 2015  Download | Listen | (23)
 2  Jin Ko Dekh Kar Anbiya Alehissalam Bhi Rashk Karein Gein  Friday Biyannat  May 22, 2015  Download | Listen | (19)
 3  Ilm Ki Fazilat  Dars-e-Quran  May 19, 2015  Download | Listen | (48)
 4  Hikmat Aur Ilm  Dars-e-Quran  May 18, 2015  Download | Listen | (30)
 5  App Alehissalam Ka Safare Mairaj  Sunday Biyannat  May 17, 2015  Download | Listen | (101)
 6  4 Hazar Hadees Ka Khulasa  Dars-e-Hadees  May 17, 2015  Download | Listen | (48)
 7  Teen Mehbob Awazein  Dars-e-Hadees  May 16, 2015  Download | Listen | (46)
 8  Hazrar Ibrahim Alehissalam Ki Dua  Friday Biyannat  May 15, 2015  Download | Listen | (52)
 9  Pareshani Aur Barish Na Hone Par App Alehissalam Ka Amal  Dars-e-Hadees  May 09, 2015  Download | Listen | (123)
 10  Deen Par Istikamat Aur Rajab Ki Bidaat  Sunday Biyannat  May 03, 2015  Download | Listen | (301)
 11  Mazdooro K Huquq  Friday Biyannat  May 01, 2015  Download | Listen | (110)
 12  Yousuf Ahleissalam K Bhaiyo Ka Hasad  Dars-e-Quran  April 27, 2015  Download | Listen | (160)
 13  Mehfil Husne Qirat 19-04-2015  Sunday Biyannat  April 19, 2015  Download | Listen | (196)
 14  Imaan Ki Hifazat Aur Sher Say Bachnay Ki Dua  Dars-e-Hadees  April 12, 2015  Download | Listen | (241)
 15  Batil Say Bachnay Aur Raahe Haq Per Chalnay Ki Dua  Friday Biyannat  April 10, 2015  Download | Listen | (171)
 16  Mehram Rishte (Jin Sy Nikkah Jaiz Nhi)  Sunday Biyannat  April 05, 2015  Download | Listen | (300)
 17  April Fool Ya Jhoot  Sunday Biyannat  March 29, 2015  Download | Listen | (275)
 18  Kis Ko Apnay Maal Say Zyada Waris Ka Maal Pasand Hay  Dars-e-Hadees  March 29, 2015  Download | Listen | (161)
 19  Akhirat Aur Dunya Ki Fiker Ka Ajer  Dars-e-Hadees  March 28, 2015  Download | Listen | (193)
 20  Nabi Alaehissalam Ka Chand Chizoun Say Panah Maangna  Friday Biyannat  March 27, 2015  Download | Listen | (190)
 
<< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next >>