S.No Bayan Name Section Of Bayan Date Hits
 1  Gunahon Se Rukawat  Dars-e-Quran  April 15, 2014  Download | Listen | (37)
 2  Halal Aur Haram Ka Ikhtiyar Sirf ALLAH PAK Ko Hai  Dars-e-Quran  April 14, 2014  Download | Listen | (26)
 3  Tohamat-e-Zina Aur Rishte Dari  Sunday Biyannat  April 13, 2014  Download | Listen | (45)
 4  Naik Aur Bure Insan Ki Pehchan  Dars-e-Hadees  April 12, 2014  Download | Listen | (29)
 5  Surah-E-Fatiha Ki Tafseer  Friday Biyannat  April 11, 2014  Download | Listen | (90)
 6  Quran Ki Sifat  Dars-e-Quran  April 08, 2014  Download | Listen | (87)
 7  Akhirat K Azab Ki Shiddat  Dars-e-Quran  April 07, 2014  Download | Listen | (90)
 8  Qarz,Ghamon Aur Pareshanio Se Nijat Ki Dua  Friday Biyannat  April 04, 2014  Download | Listen | (195)
 9  Ay'la Ikhlaq Ki Taleem  Sunday Biyannat  March 30, 2014  Download | Listen | (215)
 10  Namaz-e-Hajat Aur Is Ka Tarika  Friday Biyannat  March 28, 2014  Download | Listen | (258)
 11  Nafs Parasti, Khuda Parasti Aur April Fool  Sunday Biyannat  March 27, 2014  Download | Listen | (831)
 12  Nafe Aur Nuqsan Ka Malik Kon  Dars-e-Quran  March 25, 2014  Download | Listen | (173)
 13  Lanat Deney Se Apne App Ko Bachana  Dars-e-Hadees  March 24, 2014  Download | Listen | (105)
 14  Hazrat Ayesha R.A Par Buhtan Aur Allah T'ala Ki Janib Se Safai  Sunday Biyannat  March 23, 2014  Download | Listen | (157)
 15  Sa'dat Mand Log 21-03-2014.mp3  Friday Biyannat  March 21, 2014  Download | Listen | (77)
 16  Dunya Ki Zindagi Akhirat K Muqabley Mein  Dars-e-Quran  March 17, 2014  Download | Listen | (294)
 17  Biwi Ka Shohar Ki Azwaji Zindagi Mein Shohar K Sath Kiyanat  Sunday Biyannat  March 16, 2014  Download | Listen | (393)
 18  Layani Se Bacheiye  Dars-e-Hadees  March 16, 2014  Download | Listen | (125)
 19  Zuban Ki Hifazat  Dars-e-Hadees  March 15, 2014  Download | Listen | (239)
 20  Shetan KI Chalein  Friday Biyannat  March 14, 2014  Download | Listen | (261)
 
<< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next >>